Sinds 14 november 2013, is ons bedrijf volledig geaccrediteerd volgens de richtlijnen van het “Begeleidingsysteem Veiligheid en Milieuzorg” van de BFNO (Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen).
Na een inspanning van enkele jaren, waarin we al onze processen en procedures hebben be(her)schreven, getoetst en indien nodig, aangepast aan de huidige normering en wetgeving, zijn we het vijfde bedrijf in België aan wie dit kwaliteitslabel is toegekend.

Waarom is dit kwaliteitslabel in het leven geroepen.
Het organiseren en begeleiden van natuursportactiviteiten (Outdoor) is een vak.
Daarom hebben een aantal professionele bedrijven zich in 1989 verenigd in een beroepsorganisatie : BFNO (Beroeps Federatie voor Natuursport Ondernemingen). Dit met het oog op het :

  • Beschermen van de consument.
    Het aanbod op de natuursportmarkt had toen enorme proporties aangenomen.
    Tal van organisaties en groeperingen bieden hun diensten aan voor het organiseren of begeleiden
    van allerlei natuursportactiviteiten. Door de krachten te bundelen ontstond er een groot platform van verschillende bedrijven met veel expertise met als doel betere kwaliteit en veiligheid voor de consument.
  • Beschermen van de natuur.
    Door de steeds toenemende natuursportactiviteiten hebben veel natuurgebieden de grens van hun opvangcapaciteit bereikt. Daarom heeft de BFNO een gedragscode opgesteld die het milieu een maximale bescherming biedt.

Om deze doelstellingen waar te maken startte de BFNO het project Veiligheid en Milieuzorg.
In december 2000 riep de Algemene Vergadering van de BFNO een werkgroep in het leven om de nieuwe regelgeving op de consumentenveiligheid op te volgen en de BFNO-lidorganisaties in dit verband te ondersteunen.
In de loop van 2001 onderzocht de werkgroep de nieuwe wetgeving en verschillende kwaliteitssystemen. Dit leidde tot een eigen Begeleidingsysteem Veiligheid en Milieuzorg, dat in december 2001 door de BFNO-leden werd goedgekeurd. Natuursportorganisaties die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, zouden op basis daarvan het label ‘Appoved safety practices’ verwerven.

Wat is er nodig om dit kwaliteitslabel te verkrijgen
Na het kandidaat stellen en een eerste informatievergadering, waar het kwaliteitssysteem Veiligheid en Milieuzorg toegelicht wordt volgt een self-assessment: je toetst je aanbod aan de veiligheids- en milieueisen die in het kwaliteitsinstrument opgesomd staan en past waar nodig de praktijk in je onderneming aan, zodat ze aan de gestelde criteria voldoen.
Na deze ‘interne audit’ en kwaliteitsverbetering volgt een ‘externe audit’.
Dit houdt in dat externe auditors onderzoeken of het bedrijf voldoende maatregelen neemt om veilige en milieu vriendelijke programma’s aan te bieden.
Na afloop van deze audit delen de auditors hun observaties, suggesties en aanbevelingen mee. Op basis hiervan kan je initiatieven nemen om de veiligheid en milieuzorg van de onderneming verder te verbeteren of volgt een accreditatie.